Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, polegające w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych (pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, tworzeniu spółek osobowych i kapitałowych, bieżąca kompleksowa obsługa)
  • przygotowywaniu projektów umów i ich opiniowaniu,
  • prowadzeniu negocjacji z kontrahentami, dłużnikami i wierzycielami,
  • przygotowywaniu pism procesowych wszczynających postępowania sądowe, środków odwoławczych, środków zaskarżenia oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
  • reprezentowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji publicznej, w postępowaniu egzekucyjnym,
  • windykacji należności.


Dowiedz się więcej